• Clubhuis Calslaan:

  Calslaan Gouda, naast de parkeerplaats van Sporthal De Mammoet.

  T: 0182 527916

  E: wedstrijdsecretariaat@vireshandbal.nl

  Meer info >>

 • Adres Sporthal:

  De Mammoet, Calslaan 101, Gouda.

  Telefoon: 0182 522094

   

  De Zebra, Goverwellesingel 10,

  Gouda. Tel. 0182 526665

   

  Dick van Dijk Hal, Tobbepad 2, Gouda. Telefoon 0182-590910

  Meer info >>

 • • clubhuis en handbalveld

  Ons clubhuis en ons veld

  Vires beschikt over een compacte en overzichtelijke accommodatie: een goed veld met direct daarnaast een gezellig clubhuis met terras. Dat alles omgeven door een hek, zodat het ook voor de kleine spelers en supporters een veilige locatie is. Direct naast onze accommodatie is er ruime parkeergelegenheid.

   

  Rondom het veld is er ruim de gelegenheid om te zitten en te staan. In ons clubhuis organiseren we ook allerlei activiteiten zoals een filmavond, een spelmiddag en klaverjassen. Kortom: een fijne plek om te handballen en andere leuke dingen te doen.

 • • speelseizoen

  Het handbalseizoen kent een veldcompetitie en een zaalcompetitie.

   

  Veldcompetitie

  De veldcompetitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel in september en oktober, het tweede deel van april tot begin juni het daarop volgende jaar. We trainen en spelen de wedstrijden in die periode op het eigen Viresveld aan de Calslaan, naast de parkeerplaats van Sportzaal De Mammoet.

   

  Zaalcompetitie

  De zaalcompetitie is van november tot en met maart. De wedstrijden en trainingen zijn in die periode in de drie sporthallen die Gouda rijk is: De Mammoet, De Zebra en de Dick van Dijk Hal.

   

  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen.

 • • speeladressen

  Handbalveld

  Clubhuis: Calslaan Gouda. (Naast
  De Mammoet). Telefoon: 0182 527916.

   

   

   

   

   

   

   

  Sporthallen

  De Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Telefoon: 0182 522094

  De Zebra, Goverwellesingel 10, Gouda. Telefoon: 0182 526665

  Dick van Dijk Hal, Tobbepad 2, Gouda. Telefoon 0182-590910

 • • bestuur en contactpersonen

  Secretaris:

  Rianne van Straaten
  E-mail: secretaris@vireshandbal.nl

   

  Penningmeester:

  Yuri Sloof

  E-mail: penningmeester@vireshandbal.nl

   

  Algemeen bestuurslid:

  Samantha de Berg

  E-mail: samantha.deberg@vireshandbal.nl

  Robin de Wit

  E-mail: robin.dewit@vireshandbal.nl

  Anne van Doeland

  E-mail: anne.vandoeland@vireshandbal.nl

   

  Postadres:

  Goudse Sportvereniging

  Vires et Celeritas

  Clementpolderstraat 9

  2807 LE Gouda

   

  Ledenadministratie:

  Connie Koops

  Clementpolderstraat 9

  2807 LE Gouda

  06 - 272 19 373

  E-mail:

  ledenadministratie@vireshandbal.nl

   

  Wedstrijdsecretariaat:

  Christa Eekhuis

  E-mail:

  wedstrijdsecretariaat@vireshandbal.nl

 • • vertrouwenspersonen

  Binnen onze vereniging hebben we 2 vertrouwenspersonen. Mocht u vertrouwelijke zaken willen bespreken, dan kunt u contact opnemen via dit mailadres:

  vertrouwenspersoon@vireshandbal.nl

 • • verzekeringen

  Zoals gebruikelijk bij verreweg de meeste sportverenigingen zijn onze leden voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen collectief verzekerd tegen ongevallen. Voor ouders die kinderen vervoeren en die niet over een inzittenden verzekering beschikken, heeft Vires et Celeritas eveneens een collectieve verzekering afgesloten.

   

 • • vrijwilligersbeleid

  De vereniging is van ons allemaal:

  Het is binnen Vires gebruikelijk dat de leden en ook de ouders van jeugdleden een steentje bijdragen aan het runnen van de vereniging.

   

  Bardienst (tijdens het buitenseizoen)

  In de Vireskantine wordt de bar bemenst door 2 leden, die iedereen voorzien van hun natje en droogje. Het is niet nodig vooraf te worden ingewerkt..…..al doende leert men! Een bardienst duurt twee uur. Voor ouders van jeugdleden valt dat altijd voor of na de wedstrijd van het kind, zodat er wel aangemoedigd kan worden!

   

  Tijdwaarneming (tijdens het zaalseizoen)

  Tijdens thuiswedstrijden in de sporthal wordt de tijd waargenomen met het elektronische scorebord. Ook hierbij is geen instructie nodig, een korte uitleg over de werking van het (eenvoudig te bedienen) scorebord is voldoende. De tijdwaarneming is altijd tijdens de wedstrijd van je kind.

  Rijden bij uitwedstrijden

  Ouders/verzorgers worden bij toerbeurt ingezet om het jeugdteam naar de uitwedstrijd te rijden. Deze indeling wordt gemaakt en verspreid via de teammanager. Seniorenteams regelen het zelf.

   

  Scheidsrechterscursussen jeugd

  Jeugdleden vanaf 14 jaar kunnen gevraagd worden om een cursus te volgen tot scheidsrechter en daarna om af en toe een jeugdwedstrijd te fluiten (E, D- en C-jeugd).

   

 • • contributie

  Seizoen 2022-2023

  (geboortejaar is leidend)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De contributie is opgebouwd uit een bijdrage voor het Nederlands Handbal Verbond (NHV), een bijdrage voor Vires en een bijdrage voor de bruikleen van wedstrijdkleding. De contributie is gekoppeld aan het geboortejaar en wordt in vier gelijke delen verspreid over het handbaljaar geïncasseerd. Met vragen over de contributie kun je terecht bij het bestuur.

   

   

Belangrijke

informatie

Om lid te worden lever je een ondertekend inschrijfformulier met pasfoto in bij de ledenadministratie. Het inschrijfformulier kan je ophalen in de Vireskantine of downloaden via onderstaande link.

 

Shirt en broek

Vires speelt in een wit T-shirt en zwarte broek. Alle spelende leden van Vires et Celeritas ontvangen wedstrijdkleding in bruikleen. Meer informatie bij Rita Bregman (wedstrijdkleding@vireshandbal.nl) of je teamverantwoordelijke.

 

Kniebeschermers en schoenen

Sommige spelers dragen kniebeschermers. Omdat we zowel op het veld handballen (asfalt) als in de zaal, is het nodig om schoenen voor binnen en voor buiten te hebben. De meeste sporthallen staan geen schoenen toe met zwarte zolen.

Hoe word

ik lid?

Als je ook wedstrijden gaat spelen dan meldt de ledenadministratie je aan bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Je bent dan ook lid van de NHV en krijgt een bondsnummer. Als je lid wordt betaal je contributie. Bij inschrijving krijg je een machtigingsformulier voor  automatische incasso.

 

 

Vires is een kleine en actieve vereniging.

Vires is van ons allemaal! Om te zorgen dat de vereniging kan blijven draaien is het prettig als iedereen een handje helpt. Zie ook hoofdstuk "vrijwilligersbeleid" in de rechter kolom.

 

Ledenadministratie

Mevrouw Connie Koops

Clementpolderstraat 9

2807 LE  Gouda

Stuur een mail naar onze ledenadministratie

Leeftijdsindeling en balmaat

Het Nederlandse handbal Verbond, (NHV), hanteert voor de jeugd de volgende leeftijdsindeling. Bij iedere leeftijdsgroep hoort een bepaalde balmaat:

 

F: Vanaf 7 jaar balmaat 1

E: Vanaf 9 jaar balmaat 1

D: Vanaf 11 jaar balmaat 1

C: Vanaf 13 jaar balmaat 2

B: Vanaf 15 jaar balmaat 2

A: Vanaf 17 jaar balmaat 2 (dames)

A: Vanaf 17 jaar balmaat 3 (heren)

Wat heb je nodig?

Download hier het inschrijfformulier