• Clubhuis Calslaan:

  Calslaan Gouda, naast de parkeerplaats van Sporthal De Mammoet.

  T: 0182 527916

  E: wedstrijdsecretariaat@vireshandbal.nl

  Meer info >>

 • Adres Sporthal:

  De Mammoet, Calslaan 101, Gouda.

  Telefoon: 0182 522094

   

  De Zebra, Goverwellesingel 10,

  Gouda. Tel. 0182 526665

   

  Dick van Dijk Hal, Tobbepad 2, Gouda. Telefoon 0182-590910

  Meer info >>

 • • clubhuis en handbalveld

  Ons clubhuis en ons veld

  Vires beschikt over een compacte en overzichtelijke accommodatie: een goed veld met direct daarnaast een gezellig clubhuis met terras. Dat alles omgeven door een hek, zodat het ook voor de kleine spelers en supporters een veilige locatie is. Direct naast onze accommodatie is er ruime parkeergelegenheid.

   

  Rondom het veld is er ruim de gelegenheid om te zitten en te staan. In ons clubhuis organiseren we ook allerlei activiteiten zoals een filmavond, een spelmiddag en klaverjassen. Kortom: een fijne plek om te handballen en andere leuke dingen te doen.

 • • speelseizoen

  Het handbalseizoen kent een veldcompetitie en een zaalcompetitie.

   

  Veldcompetitie

  De veldcompetitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel in september en oktober, het tweede deel van april tot begin juni het daarop volgende jaar. We trainen en spelen de wedstrijden in die periode op het eigen Viresveld aan de Calslaan, naast de parkeerplaats van Sportzaal De Mammoet.

   

  Zaalcompetitie

  De zaalcompetitie is van november tot en met maart. De wedstrijden en trainingen zijn in die periode in de drie sporthallen die Gouda rijk is: De Mammoet, De Zebra en de Dick van Dijk Hal.

   

  Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen.

 • • speeladressen

  Handbalveld

  Clubhuis: Calslaan Gouda. (Naast
  De Mammoet). Telefoon: 0182 527916.

   

   

   

   

   

   

   

  Sporthallen

  De Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Telefoon: 0182 522094

  De Zebra, Goverwellesingel 10, Gouda. Telefoon: 0182 526665

  Dick van Dijk Hal, Tobbepad 2, Gouda. Telefoon 0182-590910

 • • bestuur en contactpersonen

  Secretaris:

  Rianne van Straaten
  E-mail: secretaris@vireshandbal.nl

   

  Penningmeester:

  Yuri Sloof

  E-mail: penningmeester@vireshandbal.nl

   

  Algemeen bestuurslid:

  Samantha de Berg

  E-mail: samantha.deberg@vireshandbal.nl

  Robin de Wit

  E-mail: robin.dewit@vireshandbal.nl

  Anne van Doeland

  E-mail: anne.vandoeland@vireshandbal.nl

   

  Postadres:

  Goudse Sportvereniging

  Vires et Celeritas

  Clementpolderstraat 9

  2807 LE Gouda

   

  Ledenadministratie:

  Connie Koops

  Clementpolderstraat 9

  2807 LE Gouda

  06 - 272 19 373

  E-mail:

  ledenadministratie@vireshandbal.nl

   

  Wedstrijdsecretariaat:

  Christa Eekhuis

  E-mail:

  wedstrijdsecretariaat@vireshandbal.nl

 • • vertrouwenspersonen

  Binnen onze vereniging hebben we 2 vertrouwenspersonen. Mocht u vertrouwelijke zaken willen bespreken, dan kunt u contact opnemen via dit mailadres:

  vertrouwenspersoon@vireshandbal.nl

 • • verzekeringen

  Zoals gebruikelijk bij verreweg de meeste sportverenigingen zijn onze leden voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen collectief verzekerd tegen ongevallen. Voor ouders die kinderen vervoeren en die niet over een inzittenden verzekering beschikken, heeft Vires et Celeritas eveneens een collectieve verzekering afgesloten.

   

 • • vrijwilligersbeleid

  De vereniging is van ons allemaal:

  Het is binnen Vires gebruikelijk dat de leden en ook de ouders van jeugdleden een steentje bijdragen aan het runnen van de vereniging.

   

  Bardienst (tijdens het buitenseizoen)

  In de Vireskantine wordt de bar bemenst door 2 leden, die iedereen voorzien van hun natje en droogje. Het is niet nodig vooraf te worden ingewerkt..…..al doende leert men! Een bardienst duurt twee uur. Voor ouders van jeugdleden valt dat altijd voor of na de wedstrijd van het kind, zodat er wel aangemoedigd kan worden!

   

  Tijdwaarneming (tijdens het zaalseizoen)

  Tijdens thuiswedstrijden in de sporthal wordt de tijd waargenomen met het elektronische scorebord. Ook hierbij is geen instructie nodig, een korte uitleg over de werking van het (eenvoudig te bedienen) scorebord is voldoende. De tijdwaarneming is altijd tijdens de wedstrijd van je kind.

  Rijden bij uitwedstrijden

  Ouders/verzorgers worden bij toerbeurt ingezet om het jeugdteam naar de uitwedstrijd te rijden. Deze indeling wordt gemaakt en verspreid via de teammanager. Seniorenteams regelen het zelf.

   

  Scheidsrechterscursussen jeugd

  Jeugdleden vanaf 14 jaar kunnen gevraagd worden om een cursus te volgen tot scheidsrechter en daarna om af en toe een jeugdwedstrijd te fluiten (E, D- en C-jeugd).

   

 • • contributie

  Seizoen 2022-2023

  (geboortejaar is leidend)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De contributie is opgebouwd uit een bijdrage voor het Nederlands Handbal Verbond (NHV), een bijdrage voor Vires en een bijdrage voor de bruikleen van wedstrijdkleding. De contributie is gekoppeld aan het geboortejaar en wordt in vier gelijke delen verspreid over het handbaljaar geïncasseerd. Met vragen over de contributie kun je terecht bij het bestuur.

   

   

Belangrijke

informatie

Vires et Celeritas is een kleine gastvrije handbalvereniging in Gouda. Als je op zoek bent naar een leuke sport met kracht, snelheid, durf, inzicht en samenspel, dan is handbal vast iets voor jou!

 

Vires et Celeritas is opgericht in 1928 en daarmee één van de oudste nog bestaande handbalverenigingen in ons land. De naam Vires et Celeritas komt uit het latijn en betekent kracht en snelheid. Sportiviteit en samenspel staan bij ons hoog in het vaandel, niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten!

“Vires et Celeritas” kent een rijke historie. Bij de oprichting was het een gymnastiek- en atletiekvereniging. In 1930 werd daar handbal aan toegevoegd, net nadat het spel was ontstaan. In de jaren 1950-1960 werd er zelfs toneelgespeeld bij Vires en volleybal. Nu spelen we alleen nog handbal.

Vires et Celeritas… handbal

en nog véééél meer!

Zelf een keer Handbal proberen?

Wil je weten of handbal ook jouw sport is?

Kom het gewoon eens bij ons proberen.

Je kunt altijd drie keer gratis meetrainen. Je leert dan snel het handbalspel kennen.

 

Er zijn meerdere trainingsmomenten in de week, afhankelijk van jongens / meisjes en leeftijd. Zie het trainingsschema >>

 

Behalve handballen doen we ook nog andere leuke dingen. Zo gaat de jeugd op kamp, houden we filmavonden, een vossenjacht of bezoeken we een internationale handbalwedstrijd. En in december vereert Sinterklaas ons meestal ook wel met een bezoek! Handbal kan je bij Vires spelen vanaf 4 jaar.

Privacyverklaring

Binnen onze vereniging maken wij gebruik van (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt. Dat is nodig om invulling te geven aan onze doelstelling, namelijk het met elkaar het bedrijven van de handbalsport en het uitvoeren van activiteiten die hiermee samenhangen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens die aan de vereniging zijn toevertrouwd. In onze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij met (persoons)gegevens omgaan en welke rechten u heeft.